“Als je tijdens het sporten klachten hebt, betekent dat niet meteen dat er iets kapot is” cover

Geschillencommissie Fysiotherapie

25 mei 2023

Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de manier waarop de fysiotherapeut je klacht heeft afgehandeld? Dan wordt je klacht een geschil. Je kunt een geschil binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover je klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De Geschillencommissie Fysiotherapie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is en hierover een bindende uitspraak doet. Voor een oordeel van de Geschillencommissie betaal je 50 euro griffierecht. Als je ook een schadevergoeding eist, betaal je 100 euro. Onder ‘De procedure bij de Geschillencommissie’ kun je lezen wat je kunt verwachten als je een klacht indient bij de Geschillencommissie Fysiotherapie.

 Meer informatie: tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: geschillencommissie@kngf.nl 

De jaarverslagen van de Geschillencommissie:
  1. Jaarverslag 2022 Geschillencommissie Fysiotherapie
  2. Jaarverslag 2021 Geschillencommissie Fysiotherapie
  3. Jaarverslag 2020 Geschillencommissie Fysiotherapie
  4. Jaarverslag 2019 Geschillencommissie Fysiotherapie
  5. Jaarverslag 2018 Geschillencommissie Fysiotherapie
  6. Jaarverslag 2017 Geschillencommissie Fysiotherapie