Privacyverklaring (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 maart 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://defysiotherapeut.com over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Google Analytics
Land: Amerika
Doel: Analyse websitebezoekers

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met Frank van de Geest via of f.vandegeest@kngf.nl of telefonisch op 0334672929.

11. Contactinformatie

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Stadsring 159b
3817 BA Amersfoort
Nederland
Website: https://defysiotherapeut.com
E-mail: communicatie@kngf.nl
Telefoonnummer: 033-467 29 00

Bijlage

Privacy

Het KNGF behandelt je persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stelt. De informatie die op deze website wordt gepubliceerd is samengesteld en gecontroleerd door deskundigen van het KNGF, de beroepsvereniging van fysiotherapeuten in Nederland. Deze organisatie bundelt alle kennis op het gebied van fysiotherapie, verricht wetenschappelijk onderzoek en vaardigt officieel erkende richtlijnen uit op basis waarvan fysiotherapeuten hun werk kunnen doen met de meest accurate en actuele informatie denkbaar.

 

Gegevens

Het KNGF maakt gebruik van de database van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

 

Cookies

De fysiotherapeut.com maakt gebruik van cookies. Dat is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen of in de sessie van je browser staat. We gebruiken cookies om je toegang te geven tot ledenpagina’s en gegevens te verzamelen over het bezoek aan onze website. Met die gegevens kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Zonder cookies zouden bezoekers bijvoorbeeld voor ieder nieuw onderwerp steeds weer opnieuw moeten inloggen. Als je onze website verlaat, blijft de cookie op je computer staan. Je kunt het opslaan van cookies weigeren. Dit doe je door de instellingen van je browser aan te passen. In de handleiding van je browser kun je vinden hoe je dit doet. Na deze aanpassing is de website beperkt bruikbaar.

 

Andere websites

Op onze website staan links naar andere websites. Het KNGF is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

 

Sociale Media

Het KNGF gaat graag, via de website en (eigen) sociale media kanalen, in gesprek met leden, klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Op die manier beantwoorden we vragen en verspreiden we informatie. Het KNGF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat we bij de communicatie via sociale media gegevens vastleggen. Ook deze gegevens behandelen wij op basis van dit privacyreglement.

 

Wijzigingen

Het KNGF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig het meest actuele privacybeleid van het KNGF.


De informatie die op deze website wordt gepubliceerd is samengesteld en gecontroleerd door deskundigen van het KNGF, de beroepsvereniging van fysiotherapeuten in Nederland. Deze organisatie bundelt alle kennis op het gebied van fysiotherapie, verricht wetenschappelijk onderzoek en vaardigt officieel erkende richtlijnen uit op basis waarvan fysiotherapeuten hun werk kunnen doen met de meest accurate en actuele informatie denkbaar.

Vind de juiste fysiotherapeut bij jou in de buurt

zoeken