Tuchtrechtspraak

Tuchtrechtspraak door de Commissie van Toezicht Fysiotherapie

30 november 2022

De Commissie van Toezicht toetst het handelen van de fysiotherapeut aan de Beroepscode voor de Fysiotherapeut.

Dit gebeurt bijvoorbeeld als het handelen van een fysiotherapeut:

  • nalatig is
  • het vertrouwen in de fysiotherapie ondermijnt
  • strijdig is met de waardigheid of de belangen van de fysiotherapie of
  • oncollegiaal is.

Als de klacht gegrond is, kan de Commissie een maatregel opleggen die gevolgen heeft voor de beroepsuitoefening, zoals de inschrijving in het Kwaliteitsregister. Zo draagt het tuchtrecht bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening fysiotherapie. Fysiotherapeuten die lid zijn van het KNGF of geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister (KRF NL) zijn onderworpen aan de Tuchtrechtspraak KNGF. Een collega, een patiënt of een andere belanghebbende kan een klacht over het handelen en nalaten van de fysiotherapeut indienen bij de Commissie van Toezicht.

Reglement Tuchtrechtspraak KNGF 2021

Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij:

Commissie van Toezicht Fysiotherapie
t.a.v. de secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Vind de juiste fysiotherapeut bij jou in de buurt

zoeken