Tuchtrechtspraak door de Commissie van Toezicht Fysiotherapie

25 april 2024

De CvT toetst of de fysiotherapeut zich houdt aan de regels die door de beroepsorganisatie zelf zijn opgesteld. Bij de CvT kan iedere direct belanghebbende, dus ook jij als patiënt, een klacht indienen over het handelen van fysiotherapeuten die lid zijn van het KNGF en/of ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister van het KNGF.

De CvT is ingesteld op grond van , maar functioneert volledig onafhankelijk van het KNGF.

Je kunt een klacht indienen bij de CvT wanneer je vindt dat een lid van het KNGF of een fysiotherapeut die geregistreerd staat in het kwaliteitsregister

  • nalatig is;
  • het vertrouwen in de fysiotherapie ondermijnt;
  • handelt in strijd met de waardigheid of de belangen van de fysiotherapie;
  • of oncollegiaal is.

Nadat de klacht is ontvangen doet de CvT onderzoek en toetst daarbij het handelen van de fysiotherapeut aan de Beroepscode voor de Fysiotherapeut en de richtlijnen van het KNGF.

Als de klacht gegrond is, kan de CvT een maatregel opleggen zoals een waarschuwing of een berisping. Ook kan de CvT een uitspraak doen die gevolgen heeft voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, zoals het doorhalen van de inschrijving in het Kwaliteitsregister of het schorsen of beëindigen van het KNGF-lidmaatschap. Hoewel de Commissie maatregelen kan opleggen is het werk van de CvT vooral bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van fysiotherapeuten te bewaken en te bevorderen. Uit de uitspraken kan een les getrokken worden voor de hele beroepsgroep.

Bij de CvT gaat het dus niet zozeer om het vinden van genoegdoening voor jou als klager. Bij de CvT kan dan ook geen schadeclaim worden ingediend.

Bekijk een beslissing van de CvT.

Vind de juiste fysiotherapeut bij jou in de buurt

zoeken