Medisch Tuchtcollege

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) heeft als doel ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en hoog blijft. De wet is ook bedoeld om patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Eén van de instrumenten hiervoor is het medisch tuchtrecht.

Fysiotherapeuten vallen onder vallen onder artikel 3 van de wet BIG en dat betekent dat ze ingeschreven moeten staan in het BIG-register en dat ze onder het tuchtrecht vallen. Bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan je een klacht over je fysiotherapeut indienen. Informatie over het indienen van de klacht en de procedure bij het tuchtcollege vind je hier.