De ziekenhuisfysiotherapeut

28 september 2020

Ziekenhuisfysiotherapeuten werken – de naam zegt het al – in het ziekenhuis. Ze behandelen patiënten op de verpleegafdeling, in de oefenzaal of in het zwembad van het ziekenhuis. Bij sommige ziekenhuizen werkt de fysiotherapeut ook in de polikliniek. In het ziekenhuis liggen mensen vaak met acute, meervoudige en snel wisselende problemen. De behandeling van de fysiotherapeut richt zich met name op het (adem)bewegingsapparaat.

De rol van de ziekenhuisfysiotherapeut

Bij de zorg voor ziekenhuispatiënten zijn altijd meerdere mensen betrokken. De fysiotherapeut maakt dus deel uit van een multidisciplinair team. Hij heeft in dit team een rol bij het onderzoek en de behandeling van de patiënten, meestal voor en na een operatie. Als patiënten voor en na een operatie fysiotherapie krijgen, herstellen ze vaak sneller.

Kwetsbare ouderen

De ziekenhuisfysiotherapeut speelt ook een belangrijke rol bij de zorg voor kwetsbare ouderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Door de ziekenhuisopname lopen zij (nog meer dan andere patiënten) het risico om spierkracht en conditie te verliezen, waardoor zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De fysiotherapeut probeert dit, samen met de andere mensen in behandelteam, zoveel mogelijk te voorkomen.

Vind de juiste fysiotherapeut bij jou in de buurt

zoeken