De medisch-specialistische revalidatie fysiotherapeut

11 december 2023

De medisch-specialistische revalidatie fysiotherapeut werkt in een gespecialiseerde en wettelijk erkende revalidatie-instelling. Ze behandelen zowel klinisch als poliklinisch. Bij de revalidatie van patiënten zijn meerdere mensen betrokken. Dit noemen we een ‘multidisciplinaire aanpak’. Vaak maken (onder meer) de revalidatiearts, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog en revalidatiefysiotherapeut samen een behandelplan. Tijdens de behandeling overleggen ze regelmatig en kunnen ze, in overleg met de revalidant, het behandelplan bijsturen.

Kennis en vaardigheden

De medisch-specialistische revalidatie fysiotherapeut heeft de kennis en vaardigheden van een algemeen fysiotherapeut met daarbij diverse aanvullingen. De medisch-specialistische revalidatie fysiotherapeut:

  • Heeft actuele kennis over de behandeling van (invaliderende) aandoeningen zoals CVA, amputaties, dwarslaesie, chronisch pijn.
  • Kent het aanbod van de andere mensen die betrokken zijn bij de revalidatie.
  • Kent de technische mogelijkheden zodat het aanbod van het revalidatiecentrum optimaal wordt benut.
  • Heeft regelmatig contact met collega’s in de 1e, 2e en 3e-lijnszorg, zodat de patiënt zowel inhoudelijk als financieel de beste zorg krijgt.
  • Levert bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek binnen de revalidatie.

Het doel van de behandeling van de revalidatiefysiotherapeut is: herstel van activiteiten en ervoor zorgen dat de patiënt (weer) zo optimaal mogelijk mee kan doen in de samenleving.

Vind de juiste fysiotherapeut bij jou in de buurt

zoeken