De fysiotherapeut voor mensen met een verstandelijke beperking

3 juli 2023

Fysiotherapie ook voor mensen met verstandelijke beperking

Gezond bewegen is voor veel mensen al moeilijk genoeg en omgaan met pijn valt vaak ook niet mee. Voor mensen met een verstandelijke beperking is dit allemaal nog ingewikkelder. Soms vinden ze het lastig om te vertellen welke klachten ze hebben en begrijpen ze bepaalde woorden niet. Of ze kunnen zich niet goed concentreren tijdens de oefeningen. Dan is het prettig om naar een fysiotherapeut te gaan die dat begrijpt en gewend is om te werken met mensen uit een specifieke doelgroep.

Werkwijze

De fysiotherapeut zorgt dat hij eerst een goed beeld krijgt van het niveau van de cliënt. Hij verzamelt informatie bij ouders en/of verzorgers, de behandelend arts en andere betrokkenen en doet verschillende testen. Daarna maakt de fysiotherapeut een behandelplan waarin duidelijk staat welke doelen hij met de cliënt wil bereiken.

Kennis en vaardigheden

De fysiotherapeut heeft doelgroepgerichte cursussen gevolgd en beschikt over specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie met mensen met een verstandelijke beperking. In deze communicatie betrekt hij ook mensen uit de omgeving van de cliënt. De fysiotherapeut is goed op de hoogte van het aanbod van hulpmiddelen zoals aangepaste schoenen, rolstoelen, loophulpmiddelen, enzovoorts.

Werkplekken

Fysiotherapeuten voor mensen met een verstandelijke beperking werken onder meer in kinderdienstencentra, dagcentra voor volwassenen, bij thuiswonende cliënten en in het speciaal onderwijs. Ook kan de fysiotherapeut diverse specialisaties hebben, bijvoorbeeld kinder– of geriatriefysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie of fysiotherapie bij chronische aandoeningen.