De geriatriefysiotherapeut

Ouderdomsgebreken

Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. Kort gezegd: ouderdom komt met gebreken. Dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er de geriatriefysiotherapeut.

De fysiotherapeut behandelt ook patiënten die ouderdomsverschijnselen hebben die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, Parkinson of een gebroken heup.

Specifieke kennis

De geriatriefysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en ziektebeelden. Patiënten krijgen vooral oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. De fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Hij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Wat doet een geriatriefysiotherapeut

De NVFG (Nederlandse Vereniging Fysiotherapie Geriatrie) heeft een promotiefilm laten maken voor o.a. cliënten, mantelzorgers en verwijzers. Kijk voor meer informatie naar deze film.

Zoek je een geriatriefysiotherapeut, kijk op vind de juiste fysiotherapeut