De kinderfysiotherapeut

Als een kind (0-18 jaar) problemen heeft met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Kinderfysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie afgerond. Een kinderfysiotherapeut doet eerst onderzoek en werkt daarna altijd volgens een behandelplan. Als het nodig is, overlegt de kinderfysiotherapeut met anderen, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Kennis en vaardigheden van de kinderfysiotherapeut

  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van kinderen
  • Bewegings- en houdingsaandoeningen bij kinderen
  • Fysieke fitheid en training van spieren en hart– en longfunctie bij kinderen
  • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen
  • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiding van het gezin/ouders
  • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding en specialistische tweedelijns zorg