Knarsetandend naar de fysiotherapeut: “Ik wist niet dat het te behandelen was”

Een fysiotherapeut speciaal voor kaakklachten, zoals knarsetanden? Ja, die bestaat. Diane (24) kwam er terecht toen bleek dat haar nek- en rugklachten voortkwamen uit haar kaak. “Kaakklachten waren bij mij al bekend, maar ik wist niet dat deze te behandelen waren.”

Op doorverwijzing van haar eigen fysiotherapeut komt Diane terecht bij orofaciaal fysiotherapeut Wouter van Leeuwen: “Door de combinatie van nek- en kaakklachten vroeg haar fysiotherapeut of ik eens zou willen kijken. Uit de intake en het lichamelijk onderzoek kwam een duidelijk beeld naar voren van bruxisme. Dat is niet-functioneel kaakgedrag, zoals knarsen en klemmen, dat te maken heeft met Diane’s stressmanagement. Stress heeft een directe invloed op de spanning van de kauwspieren.”

Diane vertelt: “Ik knarste erg vaak in mijn slaap, waardoor ik overdag last van mijn kaak had. Na het intakegesprek werd mij al gauw duidelijk dat ik vooral zelf aan de slag moest om mijn kaakklachten te verminderen. Wouter maakte mij bewust van de oorzaak van mijn klachten en legde uit hoe de kaakspieren werken. Daarna gaf hij mij passende oefeningen voor thuis. Door deze dagelijks te doen, werden de klachten al gauw minder.”

Wouter vult aan: “Met de therapie hebben we ons onder meer gericht op ontspannen kauwspieren. Diane heeft nu een beter inzicht in haar kaakgedrag; ze is zich bewust geworden van haar gewoontes en kan nu met oefeningen zelf haar klachten managen. Daardoor ervaart zij nu geen pijn in haar kaken.”