Hartpatiënten hebben baat bij programma’s voor leefstijlverandering

De hulp aan hartpatiënten kan gemakkelijk verbeterd worden door hen te motiveren om mee te doen aan bestaande programma’s voor leefstijlveranderingen. Het gaat om programma’s voor gezond eten, stoppen met roken, meer bewegen en afvallen.

Veranderingsprogramma’s

Dat schrijft NRC dinsdag naar aanleiding van een onderzoek van het Journal of the American College of Cardiology.

Op dit moment is er volgens de onderzoekers nog sprake van een te groot verschil tussen de richtlijnaanbevelingen en de dagelijkse praktijk. Veel mensen zouden het nog te moeilijk vinden om hun leefstijlgewoonten aan te passen aan de hand van de standaard aanbevelingen.

De bestaande veranderingsprogramma’s zouden wel iets toevoegen. Het gaat daarbij om een afval- en gezond-etenprogramma van Weightwatchers, online beweegstimuleringsprogramma DirectLife van Philips en stoppen-met-roken-programma Luchtsignaal.

Gewicht en bloeddruk van hartpatiënten

De patiënten die aan een van deze programma’s had meegedaan raakten meer gewicht kwijt en ook daalde hun bloeddruk. Ook waren verschillen te zien wat betreft stoppen met roken en meer bewegen, maar dit was minder duidelijk.

Aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd in 15 Nederlandse ziekenhuizen, deden 800 mensen mee. De helft van hen werd gestimuleerd om mee te doen aan een van de programma’s.

Bron: NRC