Waarom een goed gesprek met je fysiotherapeut het verschil maakt


Een succesvolle behandeling begint met een goed gesprek tussen jou en je fysiotherapeut. Een gesprek dat geen eenrichtingsverkeer is vanuit de therapeut maar juist een dialoog. Want hoe meer jij vertelt over wat je verwacht, wat je aankunt en waar je tegenaan loopt of bang voor bent, hoe beter de fysiotherapeut de behandeling kan afstemmen op jouw situatie. En hoe groter de kans op succes. Zo pak je dat aan.

Eigenlijk is het heel logisch: als je begrijpt waarom je iets moet doen én het voor jou in te passen is in je drukke leven, zul je je beter houden aan de afspraken die je maakt. Dat geldt ook voor een fysiotherapeutische behandeling. Vaak moet je daarvoor namelijk zelfstandig aan de slag met oefeningen, thuis of op locatie. Bekkenfysiotherapeut Dieuwke Botschuijver zegt daarover: “Het is belangrijk dat de fysiotherapeut jou duidelijke uitleg geeft over je klacht of aandoening. Maar ook waarom bepaalde oefeningen of veranderingen van leefstijl noodzakelijk zijn en wat eventuele gevolgen zijn als je daar niet (genoeg) mee aan de slag gaat. Het draagt allemaal bij aan een succesvol behandeltraject.”

Drie eenvoudige vragen

Aan de andere kant: als jij iets niet begrijpt van wat de therapeut je vertelt of uitlegt, moet je niet bang zijn om daarop door te vragen tot je het wel begrijpt. In het intakegesprek kun je ook zelf de regie pakken, door drie eenvoudige vragen te stellen:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Daarnaast kan een fysiotherapeut niet alles van je weten; hoe je thuissituatie is, hoe zwaar je werk is, hoeveel tijd je kunt vrijmaken om zelfstandig oefeningen te doen. Daarom is het belangrijk dat je daarover praat. Dieuwke: “Om je therapietrouw te vergroten, kan de fysiotherapeut met je meedenken over hoe je het toepast in je dagelijkse leven. Door te kijken naar hoe je dag eruitziet en op welke momenten je de oefeningen kunt doen: doe je ze meteen bij het uit bed komen of juist voordat je gaat slapen? En daarbij ook naar wat bij je past. Houd je een vaste routine aan of doe je de oefeningen liever steeds op een ander moment?”

Stel samen doelen

Het is bewezen dat de kans op succes altijd groter is als mensen een doel hebben om naartoe te werken. Aan jou en je fysiotherapeut om doelen te stellen die aansluiten bij wat jij belangrijk vindt en wat realistisch is in jouw persoonlijke situatie. Wil je bijvoorbeeld weer zo snel mogelijk kunnen voetballen na een knieoperatie of wil je zonder pijnklachten in de nek en schouders thuis kunnen werken? Je fysiotherapeut kan op basis van jouw doel een realistisch plan maken. Inclusief een tijdpad en evaluatiemomenten: gaat het nog goed, lig je nog op schema? En zo niet: waarom niet? Daar kun je dan samen over praten en zorgen dat je op koers blijft om je doelen te halen. Of om het plan aan te passen natuurlijk.

Zelf de regie

Kortom: ook al ben jij ‘de patiënt’, je hebt wel degelijk de regie over je behandeling. Neem eventueel vragen mee op papier en schrijf de antwoorden van de fysiotherapeut op. Je kunt ze dan thuis nog eens rustig nalezen. Ook kun je aan het einde van het gesprek met je fysiotherapeut het gesprek in je eigen woorden samenvatten. Zo kijk je samen of jullie op één lijn zitten en hetzelfde bedoelen. Hoe beter de behandeling bij jou past, hoe groter de kans dat je er zelf mee aan de slag blijft. En hoe groter de kans op succes.

Heb je behoefte aan meer tips of informatie om een goed gesprek te voeren met jouw fysiotherapeut? Kijk dan eens op 3goedevragen.nl of kijk voor praktische tips op begineengoedgesprek.nl.