Bedrijfsfysiotherapeut

De bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeut

3 juli 2023

Arbeidsfysiotherapeuten en bedrijfsfysiotherapeuten zorgen ervoor dat mensen op een gezonde manier kunnen werken. Ze voorkomen en behandelen klachten die te maken hebben met werk. Hoe kun je je werk op een verantwoorde manier (weer) oppakken? Dat is waar mensen samen met de fysiotherapeut aan werken. Vaak hebben klachten te maken met de werkhouding, de werkplek, taken, werkduur en de organisatie van het werk.

Wat doet een arbeidsfysiotherapeut?

Arbeidsfysiotherapeuten informeren, adviseren en behandelen werknemers met als doel klachten en ziekteverzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Kortom: ze zorgen ervoor dat mensen zo goed mogelijk kunnen functioneren op je werk.

Wat doet een bedrijfsfysiotherapeut?

Bedrijfsfysiotherapeuten zijn ervoor opgeleid om, na grondig onderzoek, in bedrijven de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo voorkomen ze dat werknemers klachten krijgen. Dit doen ze bijvoorbeeld door aanpassingen in de werkwijze en de werkplekinrichting en door voorlichting en training van medewerkers.

Zoek je een bedrijfsfysiotherapeut of een arbeidstherapeut, kijk op vind de juiste fysiotherapeut