Fysiotherapie bij herstel na COVID-19

Fysiotherapie bij herstel na COVID-19

14 mei 2020

In het kort

 • Ongeveer 80 procent van de COVID-19 patiënten heeft milde tot matige klachten en kan thuis herstellen. Twintig procent krijgt ernstige tot zeer ernstige klachten (zoals een ernstige longontsteking), waarbij een ziekenhuisopname nodig is
 • Het kost tijd om te herstellen van COVID-19. Zodra je je beter voelt, is het belangrijk om dagelijkse activiteiten rustig op te bouwen
 • Als je thuis herstelt, is je huisarts je eerste aanspreekpunt
 • De fysiotherapeut kan je begeleiden bij het geleidelijk weer oppakken van dagelijkse activiteiten
 • De fysiotherapeut helpt als je klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten, zoals wandelen, traplopen, fietsen of sporten

Wat kan een fysiotherapeut voor je doen?

Als je na een COVID-19 infectie klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kun je bij de fysiotherapeut terecht voor hulp, advies en begeleiding.

Heb je in het ziekenhuis gelegen? Dan neemt de fysiotherapeut in de weken na ontslag uit het ziekenhuis contact met je op om te bespreken hoe het met je gaat en of je last hebt van restklachten. Als je thuis hersteld bent van COVID-19 neem je, indien nodig, zelf contact op met je fysiotherapeut. Bijvoorbeeld als je klachten hebt op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht, uithoudingsvermogen of als je angstklachten hebt.

Om (her)besmetting uit te sluiten, staat veiligheid voorop bij de behandeling. De fysiotherapeut vertelt je wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van fysiotherapeutische behandeling. Hiervoor maakt de fysiotherapeut een inschatting of behandeling op afstand (beeldbellen) mogelijk is en of fysieke behandeling verantwoord is (eventueel met persoonlijke beschermingsmiddelen).

De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee je na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Hij of zij helpt je om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor dat je op een verantwoorde manier werkt aan je herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met je gaat. Heb je problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet je (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.

Marion Brouwer is fysiotherapeut bij Fy-fit in Nijmegen. Marian van Dijk was al patiënt aan de praktijk en sportte daar in een fitnessgroepje. Totdat ze corona kreeg. Met haar specialisatie in longtherapie helpt Marion haar nu met herstellen. “Het belangrijkste wat wij als fysiotherapeuten doen is mensen weer het vertrouwen geven in hun lichaam.”

Bekijk het verhaal van Marian:

Wat kun je zelf doen?

Het kost tijd om te herstellen van COVID-19. Als het beter gaat, is het belangrijk om dagelijkse activiteiten rustig op te bouwen. Probeer je activiteiten weer op te pakken, maar verdeel ze over de dag en neem pauzes, zodat je voldoende energie overhoudt. Als je klachten niet minder worden of wanneer je hulp en advies nodig hebt, kun je contact opnemen met je huisarts of fysiotherapeut.

Meer over de aandoening

Wat is COVID-19?

COVID-19 is de infectieziekte die wordt veroorzaakt door het meest recent ontdekte coronavirus. Direct na de besmetting hebben mensen vaak last van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging en koorts en minder goed kunnen ruiken en proeven. Sommige mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, maar de meeste mensen doorlopen het virus thuis. Een aantal patiënten heeft aanhoudende klachten. Dit wordt internationaal ‘long-COVID’ genoemd en in Nederland het post-COVID-syndroom (Gezondheidsraad 2022).

Er is nog niet veel bekend over het post-COVID-syndroom. De symptomen verschillen per persoon. Met name vermoeidheid, benauwdheid of moeilijk ademen, bang zijn en slaapproblemen komen vaak op de lange termijn voor.

Lees meer over COVID op thuisarts.nl

Klachten bij een COVID-19 infectie

Meest voorkomende klachten:

 • Vermoeidheid
 • Benauwdheid of moeilijk ademen
 • Bang zijn
 • Slaapproblemen

Overige klachten:

 • Somber zijn
 • Minder goed denken en onthouden

De behandeling van de fysiotherapeut tijdens én na COVID-19

De symptomen van COVID-19 zijn divers. Sommige mensen hebben weinig klachten en kunnen gewoon thuis herstellen. Als je langer dan drie dagen koorts hebt, steeds zieker wordt, steeds moeilijker ademt of in de risicogroep valt en koorts hebt, is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts. Bij patiënten met ernstige klachten kan een ziekenhuisopname nodig zijn.

Als je herstelt van COVID-19 is de behandeling die je nodig hebt afhankelijk van je klachten. Bij problemen met het bewegen en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten kan de fysiotherapeut of de verbijzonderd fysiotherapeut (zoals bijvoorbeeld de psychosomatisch fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut, hart-, vaat-, longfysiotherapeut) je helpen.

Ook kan de diëtist, logopedist, ergotherapeut of andere zorgprofessionals zoals een psycholoog of maatschappelijk werker betrokken zijn bij de behandeling. De huisarts is dan je eerste aanspreekpunt en adviseert welke behandeling in jouw geval nodig is.