Aangezichtsverlamming

Aangezichtsverlamming

17 augustus 2021

In het kort:

 • Als de spieren in het gezicht niet goed werken, wordt dat aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. In de meeste gevallen komt dit aan één zijde van het gezicht voor.
 • Een aangezichtsverlamming ontstaat vaak in korte tijd (<24u), diagnostiek en behandeling via de huisarts.
 • Een (orofaciaal) fysiotherapeut kan je helpen als er geen volledig herstel heeft plaatsgevonden of er restverschijnselen zijn na een aangezichtsverlamming.
 • Orofaciale fysiotherapie bij een aangezichtsverlamming wordt ook wel mimetherapie genoemd.

Wat kan de (orofaciaal) fysiotherapeut voor je doen?

Het doel van de behandeling is de symmetrie in het gezicht te bevorderen en de bewegingen van het gezicht beter onder controle te krijgen. Dit zorgt voor meer symmetrie en controle bij eten, drinken, praten of het uitdrukken van bepaalde emoties. De therapie kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • oefeningen voor het bewegen van de mond, neus, wang, ogen en voorhoofd
 • massage van het gezicht
 • het onderscheiden van spanning en ontspanning
 • beheersing van ongewenste meebewegingen
 • verbetering van eten, drinken en spreken
 • het oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel
 • het omgaan met een aangezichtsverlamming
 • advies en overleg met andere betrokken disciplines zoals de logopedist(e), KNO-arts, neuroloog.

Behandeling

Een behandeling start met een uitgebreid vraaggesprek en een beoordeling van de ernst van de aangezichtsverlamming. Door uitleg en adviezen kan de orofaciaal fysiotherapeut meer inzicht en duidelijkheid verschaffen over de gevolgen van een aangezichtsverlamming. De oefeningen en technieken voor thuis worden samen doorgenomen, zodat de patiënt hier zelfstandig mee kan oefenen.

Meer over aangezichtsverlamming

Wat is de oorzaak?

Als de oorzaak van de aangezichtsverlamming in de hersenen zit, zoals bijvoorbeeld bij een beroerte of herseninfarct (CVA) spreek je over een centrale aangezichtsverlamming. Als de oorzaak in het verloop van de aangezichtszenuw zit, spreek je over een perifere aangezichtsverlamming. Orofaciale fysiotherapie is gericht op mensen met een perifere aangezichtsverlamming. De huisarts of specialist kan het onderscheid maken tussen een centrale en een perifere aangezichtsverlamming. Bij een perifere aangezichtsverlamming is een patiënt vaak niet in staat om het oog te sluiten aan de aangedane zijde.

In de helft van de gevallen is de oorzaak van de perifere aangezichtsverlamming te achterhalen. De aangezichtsverlamming wordt dan bijvoorbeeld veroorzaakt door een herpes zoster infectie, de ziekte van Lyme (tekenbeet), of is ontstaan als gevolg van een ongeluk of operatie. In de andere helft van de gevallen is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Dan wordt de diagnose Bellse parese of idiopathische perifere aangezichtsverlamming gesteld.

Het vermoeden is dat de oorzaak van de Bellse parese/ idiopathische perifere aangezichtsverlamming ligt bij een ontstekingsreactie van de aangezichtszenuw door het herpes simplex virus (koortslipvirus). Een groot deel van de patiënten (+/- 70%) met een Bellse parese/ idiopathische perifere aangezichtsverlamming herstelt spontaan zonder restverschijnselen. De 30% die niet volledig herstelt, komt in aanmerking voor (orofaciale) fysiotherapie.

Voor behandeling van een perifere aangezichtsverlamming kan je terecht bij een (orofaciaal) fysiotherapeut!