Veilig naar je fysiotherapeut!

Vanwege het risico op besmetting met het coronavirus konden fysiotherapeuten hun patiënten wekenlang niet of nauwelijks behandelen. Gelukkig worden de maatregelen met ingang van 1 mei langzamerhand iets versoepeld. Fysiotherapiepraktijken kunnen weer wat vaker patiënten ontvangen. Dat wil niet zeggen dat alles nu weer net is als vroeger! Samen moeten we ervoor zorgen dat een bezoek aan de fysiotherapeut veilig verloopt. Hoe doen we dat?

Als het kan, behandelt de fysiotherapeut voorlopig nog steeds op afstand. Dus: via de telefoon of een videoverbinding.

Als een patiënt of zijn/haar familie symptomen heeft van corona dan vindt de behandeling (met persoonlijke beschermingsmiddelen) thuis plaats of wordt behandeling – als de klacht daardoor niet meteen erger wordt – even uitgesteld.

Als de behandeling in de praktijk plaatsvindt, houden de fysiotherapeut en de patiënt zich aan regels op het gebied van hygiëne.

  • Gebruik je eigen handdoek
  • Was je handen in de praktijk
  • 1 persoon per therapeut
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Bij een behandeling kan dat natuurlijk niet altijd. Als het nodig is, maakt de fysiotherapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Samen moeten we er alles aan doen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De komende tijd kan jouw fysiotherapeut je vertellen wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van fysiotherapeutische behandeling. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor deze maatregelen.