Longklachten na corona? Meld je klacht en bezoek het digitale platform.

Het Longfonds zet zich in voor mensen die blijvende longschade overhouden aan corona. Het Fonds wil via onderzoek in kaart brengen wat de langetermijngevolgen zijn van dit virus op de longfunctie, welke oplossingen ervoor zijn en welke impact de klachten hebben op het dagelijks leven. Ben jij ernstig ziek geweest door corona en heb je hierdoor nog steeds longklachten?  Als je wilt meewerken aan het onderzoek kun je dit formulier invullen.

Sinds 7 mei kunnen ex-coronapatiënten met longklachten terecht op het ‘Coronalongplein’. Op dit digitale platform vind je informatie over deze nieuwe longziekte en kun je in contact komen met lotgenoten.