Klachten over de zorg? Per 1 april veranderen er zaken op het gebied van het tuchtrecht.

Per 1 april 2019 wordt de herziening van de wet BIG van kracht. Er veranderen daarin ook zaken op het gebied van tuchtrecht. Twee daarvan hebben direct betrekking op de mensen die een tuchtklacht bij de tuchtcolleges in willen dienen:

  • Wie een klacht indient bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gaat griffierecht betalen;
  • Er komen tuchtklachtfunctionarissen om mensen te helpen met het opstellen en onderbouwen van een tuchtklacht.

Lees meer >>