Lage rugpijn

De procedure bij de Geschillencommissie

25 april 2023

De procedure bij de Geschillencommissie verloopt over het algemeen als volgt:

1. Geschil indienen

Je kunt een geschil aan de Geschillencommissie Fysiotherapie voorleggen door het KNGF_meldformulier_geschillen_2023 in te vullen met je gegevens en een omschrijving van het geschil. Als het formulier te weinig ruimte biedt, kun je de omschrijving van het geschil afzonderlijk beschrijven en als bijlage bijvoegen. Je kunt het meldformulier ook per post sturen naar:

Geschillencommissie Fysiotherapie
t.a.v. secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Vergoeding

Heb je schade geleden, dan kun je dat bij het indienen van het geschil weergeven. De Geschillencommissie kan een vergoeding voor geleden en nog te lijden schade toekennen van maximaal € 25.000. Ben je van mening dat dit een hoger bedrag moet zijn? Dan kun je alleen bij de Geschillencommissie terecht als je verklaart dat je je vordering beperkt tot € 25.000 en afstand doet van het meerdere (zie artikel 6 Reglement Geschillencommissie Fysiotherapie). Dit betekent wel dat je niet alsnog met een andere klacht om schadevergoeding kunt vragen. Mogelijk kun je ook niet meer naar de burgerlijke rechter, omdat de uitspraak van de Geschillencommissie bindend is en bedoeld is als een finaal oordeel (zie ook stap 3).

Stukken ter onderbouwing

Stuur indien mogelijk zoveel mogelijk stukken ter onderbouwing mee. Dit kan je fysiotherapeutisch dossier zijn en bijvoorbeeld ook stukken die een eventuele schadepost kunnen onderbouwen. De  Geschillencommissie ontvangt in ieder geval graag de brief die de fysiotherapeut of klachtenfunctionaris naar je heeft gestuurd waarmee de klachtbehandeling door de fysiotherapeut is afgesloten. Je krijgt van de Geschillencommissie een ontvangstbevestiging van het geschil. In deze  ontvangstbevestiging staat omschreven welke documenten of gegevens nog nodig zijn om je geschil te kunnen behandelen. De Geschillencommissie vraagt je ook om een machtiging zodat zij zo nodig medische informatie met jouw toestemming kan opvragen bij de fysiotherapeut.

De behandeling van het geschil kost € 50 aan griffierecht. In de brief van de secretaris vind je  informatie over de betaling.

Nadat de Geschillencommissie alle benodigde stukken, de machtiging én het griffierecht van je heeft ontvangen, kan zij het geschil in behandeling nemen.

2. Mening van de fysiotherapeut

De Geschillencommissie Fysiotherapie stuurt de fysiotherapeut een afschrift van je meldformulier en de andere door jou overgelegde stukken. De fysiotherapeut krijgt drie weken de tijd om zijn standpunt kenbaar te maken. In voorkomende gevallen kan uitstel worden verleend, bijvoorbeeld bij vakantie. Ook wordt de fysiotherapeut meestal gevraagd om een kopie van jouw fysiotherapeutisch dossier (waarvoor je een machtiging hebt ondertekend).

Onderling oplossen

De Geschillencommissie stuurt je een kopie van de reactie van de fysiotherapeut. Tijdens het traject kun je het geschil nog onderling oplossen met de fysiotherapeut. Dit kan tot en met de zitting. De secretaris van de Geschillencommissie kan daarbij helpen en een bijeenkomst plannen. Kom je er alsnog uit met de fysiotherapeut? Dan worden de afspraken vastgelegd en wordt de behandeling van het geschil bij de Geschillencommissie gestaakt.

3. Behandeling en beslissing Geschillencommissie

Als de Geschillencommissie Fysiotherapie alle informatie heeft, behandelt zij het geschil. Dit gebeurt tijdens een besloten vergadering of tijdens een zitting.

  • Als het geschil door de Geschillencommissie in een besloten vergadering wordt behandeld, dan ontvang je per post de beslissing.
  • Als er een zitting wordt gepland, dan worden jij en de fysiotherapeut uitgenodigd voor deze zitting. Tijdens de zitting beoordeelt de Geschillencommissie het geschil en kun je mondeling je mening geven. De fysiotherapeut mag dat ook. Indien mogelijk geeft de voorzitter een voorlopig oordeel en kun je op dat moment nog bezien of je met de fysiotherapeut tot een regeling wilt komen.
De beslissing

Een aantal weken na de zitting ontvang je de beslissing van de Geschillencommissie per post. De beslissing geldt voor beide partijen. Meestal luidt de beslissing dat de klacht gegrond is of ongegrond is. In een enkel geval komt het voor dat de Geschillencommissie zich niet in staat acht om een beslissing te nemen of om een andere reden niet over de klacht kan oordelen.

De Geschillencommissie kan ook bepalen dat de klagende partij of de fysiotherapeut iets moet doen met het doel het geschil op te lossen. Beide partijen moeten zich aan de beslissing houden.

De beslissing van de Geschillencommissie is het einde van de procedure. Er is geen hoger beroep mogelijk. De beslissing van de Geschillencommissie wordt, niet herleidbaar tot personen, gepubliceerd op deze website.

Hoe lang duurt het?

De Geschillencommissie Fysiotherapie streeft naar een efficiënte behandeling van het geschil. Dat vergt snelle acties van de Geschillencommissie, maar ook snelle acties van jouw kant. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil zes maanden.