Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut, zo werkt dat.

Wist je dat je ook zonder verwijsbriefje van de huisarts naar de fysio kunt? De wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) maakt dat namelijk mogelijk. En hoewel die wet al sinds 2006 van kracht is, komt nog altijd een groot deel van de fysiotherapie-patiënten via de huisarts binnen. Toch kan de wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie een succes genoemd worden.

Sinds de invoering van de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) in 2006 nam het aandeel patiënten dat gebruik maakte van DTF jaarlijks toe. De sterkste stijging was te zien in de beginjaren (2006-2008) en daarna weer vanaf 2013. Vanaf 2015 waren er voor het eerst meer mensen op eigen initiatief bij de fysiotherapeut. in 2017 kwam zo’n 56% van de patiënten zonder zonder verwijzing van een huisarts of specialist bij de fysiotherapeut binnen. (Nivel).

Gelijk op de juiste plaats

Tegenstanders van de wet gaven aan dat het invoeren van de DTF teveel drempelverlagend zou werken en de therapeuten in Nederland zou overspoelen met patiënten. In de praktijk blijkt dat echter mee te vallen. Het aantal patiënten varieerde een jaar na de invoer nauwelijks en ook het type klachten en behandelingen had nagenoeg geen afwijking met het jaar daarvoor. De conclusie kon dus al snel getrokken worden dat de huisarts ontzien werd en patiënten gelijk op de juiste plaats van behandeling terecht konden met hun fysieke klachten.

Voordelen Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Het grote voordeel van directe toegang tot fysiotherapie is dat je rechtstreeks terecht kunt bij de specialist in houding en bewegen en dat de behandeling direct kan beginnen. De huisarts blijft natuurlijk wel een centrale rol spelen. De fysiotherapeut zal jouw huisarts blijven informeren, tenzij je aangeeft dat niet te willen.

Hoe gaat Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie in z’n werk?

De fysiotherapeut voert eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij vaststelt of je bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij je bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Bijvoorbeeld bij bepaalde chronische aandoeningen of behandeling aan huis. Het benodigde contact hiervoor kan desgewenst door de fysiotherapeut gelegd worden.

Dus maak bij klachten rondom houding en beweging gewoon direct een afspraak bij de fysiotherapeut. Immers: hoe sneller je op de juiste plek terecht komt, hoe sneller het herstel kan beginnen! 

Vind nu de juiste fysiotherapeut bij jou in de buurt