Wetswijziging medische dossiers

Door wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) moeten medische dossiers straks 20 jaar bewaard blijven. Dit was 15 jaar. Deze verandering gaat waarschijnlijk op 1 januari in. Met ingang van die datum verandert er meer. Nabestaanden krijgen dan recht om na het overlijden van de patiënt in het dossier te kijken. Dit mag alleen als de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven, als er sprake was van een incident of als de nabestaanden hiervoor een heel goede reden hebben.