Gratis beschermingsmiddelen voor mantelzorgers

Zorg je voor iemand die (misschien) corona heeft? Dan heb je recht op gratis beschermingsmiddelen. Je kunt hierbij denken aan chirurgische mondmaskers, handschoenen, een bril, een schort en een fles desinfectans. De regeling geldt alleen als het tijdens het verlenen van de zorg niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden.

Veel mensen kennen de regeling niet
De vereniging voor mantelzorgers MantelzorgNL krijgt via de Mantelzorglijn regelmatig meldingen van mantelzorgers die het niet voor elkaar krijgen om de beschermingsmiddelen gratis te bestellen. Ze zeggen dat hun huisarts, de GGD en/of de apotheker niet op de hoogte is van de regeling en daardoor niet in actie komt.

Hoe werkt het?
Heeft degene voor jij zorgt corona-gerelateerde klachten? Dan moet hij of zij zich zo snel mogelijk laten testen. Tot de testuitslag bekend is, kun je als mantelzorger met een recept van de huisarts of de GGD op naam van je naaste, gratis een korte-termijn-pakket met beschermende materialen ophalen bij de apotheek. Dit pakket bevat handschoenen, chirurgisch mondneusmaskers, een bril, schorten en een flacon desinfectans.

Is de testuitslag positief?
Dan krijg je een nieuw recept van de huisarts of de GGD. Hiermee kun je bij de apotheek een lange-termijn-pakket met beschermende materialen bij de apotheek ophalen, of thuis laten bezorgen. Ook dit pakket is gratis.

Wat als je geen beschermingsmiddelen krijgt?
Als je huisarts, de GGD en/of de apotheek de regeling nog niet kent, kun je de Richtlijn van VWS voor beschermende materialen voor mantelzorgers laten zien. De Landelijke Huisartsenvereniging heeft er ook een factsheet over gemaakt.