Disclaimer blogs

  • In verband met privacy en herleidbaarheid zijn een aantal essentiële cliëntkarakteristieken gewijzigd of verwijderd dan wel fictionele elementen toegevoegd.
  • De gebruikte namen zijn om privacy-redenen gefingeerd. De werkelijke naam van de patiënt waarop de blog is gebaseerd is bekend bij de auteur. Overeenkomsten met andere patiënten berusten op toeval. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde blogs. 
  • Indien de blog herleidbaar zou kunnen zijn naar een persoon die bij de auteur in behandeling is, is toestemming gevraagd. Indien de persoon niet meer onder behandeling is, is alles in het werk gesteld om deze persoon toestemming voor publicatie te vragen. Het komt helaas voor dat mogelijke betrokkenen niet meer bereikbaar waren, ondanks alle pogingen daartoe. 
  • De blogs zijn geschreven met respect voor de patiënt en diens naasten. De patiënten die toestemming hebben gegeven voor de blogs, hopen dat mensen zich hierin herkennen en zich geïnspireerd voelen. 
  • De blogs zijn geschreven naar aanleiding van de ervaringen van de auteur; om herleidbaarheid te voorkomen is deze ervaring soms anders beschreven dan in werkelijkheid gebeurd is. De auteur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de reacties die de blogs veroorzaken.
  • Als er een afbeelding bij deze blog staat, dan is dit geen afbeelding van de betreffende patiënt. 
  • De blogs mogen niet zonder toestemming van de auteur worden overgenomen, gepubliceerd op andere media, of worden gebruikt voor eigen doeleinden. Delen via social media is wel toegestaan.