Gezond bewegen met een chronische aandoening? Praat met de fysio

Mensen met chronische aandoeningen als hartklachten of artrose wordt vaak verteld dat ze veel moeten bewegen. De frustratie bij veel van hen is dat ze niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Ga daarom eens langs bij de fysio. Want die weet: blijven bewegen is voor iedereen mogelijk en van vitaal belang. 

Het RIVM schat dat de levensverwachting van Nederlanders in 2030 gaat stijgen tot 82 (mannen) en 85 jaar (vrouwen). Een belangrijke aantekening bij die ogenschijnlijk positieve cijfers is dat het aantal chronisch zieken de komende tien jaar ook gaat stijgen. Voor deze groep is het extra van belang om te blijven bewegen. Klachten als gevolg van aandoening kunnen daardoor voor een groot deel van hen worden verminderd. En in sommige gevallen wordt een versnelde lichamelijke achteruitgang voorkomen. 

Toch blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat slechts 55% van de chronisch zieken aan de beweegnorm voldoet. En dat terwijl de overgrote meerderheid juist aangeeft meer te willen bewegen. Men weet alleen niet hoe te beginnen en wat te doen. Qua voorlichting valt er dus nog een hoop te winnen.

Bij intensief sporten komen er zelfs plezierige stofjes als endorfine, serotonine en dopamine vrij.

Bewegen voor lichaam en geest

Een actieve levenshouding is niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de geest. Frequent sporten heeft namelijk een positief effect op je zelfvertrouwen en gemoedstoestand. Je kijkt bijvoorbeeld met trots terug op een goede workout, omdat je weet dat dit gezond is. Door in beweging te blijven worden ook de hersenen aan het werk gezet. Dit zorgt voor een verhoogde productiviteit en helderder denkvermogen. Bij intensief sporten komen er zelfs plezierige stofjes als endorfine, serotonine en dopamine vrij. Ondanks de vermoeidheid vóél je je na een geleverde inspanning dus daadwerkelijk beter.

Drempels om te gaan bewegen met een chronische aandoening

Er zijn voor mensen met een chronische aandoening simpelweg te veel drempels om te blijven bewegen. Zo is er bezorgdheid dat beweging de klachten kunnen verergeren, maar ook pijn en vermoeidheid als gevolg van de aandoening kunnen een sportieve aanpak in de weg staan. Bovendien weet men vaak ook te weinig over de positieve effecten die meer beweging met zich meebrengt. De meeste specialisten en huisartsen hebben te weinig tijd voor intensief contact met de patiënten of voor goede voorlichting over gezond bewegen. Daar ligt dan ook een belangrijke rol voor de fysiotherapeut.

Beweegaanbod op maat

De fysiotherapeut weet alles over gezond en verantwoord bewegen. Zij kunnen mensen met een chronische aandoening gidsen en helpen hun vertrouwen op te bouwen. Omdat er frequent contact is en zij de patiënten van dichtbij in actie zien, heeft de fysio dan ook het beste zicht op de situatie. In goed overleg kunnen zij een sportief programma samenstellen dat rekening houdt met de wensen, klachten en mogelijkheden van de patiënt. Met zo’n programma op maat is het voor nagenoeg iedereen mogelijk om een actieve(re) leefstijl er op na te houden. Met alle positieve gevolgen van dien.

Stap dus eens op de fysiotherapeut af en stel hem of haar alle vragen over sporten of bewegen in combinatie met jouw chronische aandoening. Wie weet welke winst er voor jou te behalen valt. Hier vind je direct een fysiotherapeut bij jou in de buurt.